Het Labouchere systeem

Het is niet bekend wie het Labouchere Systeem heeft bedacht, wel is bekend dat dit inzetsysteem voor roulette in de zeventiende of achttiende eeuw in Frankrijk is ontworpen. Het principe is erg simpel en is gebaseerd op het idee dat wanneer je een inzet verliest, je de volgende beurt weer meer inzet om het verlies te compenseren.

Uitleg Labouchere strategie voor roulette

Bij deze strategie voor roulette zet je in op uitkomsten die evenveel kans geven. Zo zijn de gebieden buiten het speelgebied buiten het speelgebied van 36 nummers hier geschikt voor. Zet in op rood of zwart, oneven of even en lage of hoge nummers. Bepaal als speler vooraf hoeveel geld je in totaal wilt winnen of maximaal verliezen tijdens het spelen van online roulette. Door de getallen in de reeks die je zelf opdeelt bij elkaar op te tellen kom je uit op het totaalbedrag.

Bij de Labouchere Strategie schrijf je 10 inzetten op een lijstje wat uitkomt op het totaalbedrag wat je wilt verliezen. Hoe je dit gaat opdelen kan je geheel zelf bepalen. Laten we ervan uitgaan dat je maximaal 200 wilt verliezen dan zal het lijstje er als volgt uit kunnen zien: 15, 30, 15, 20, 30, 10, 20, 10, 25, 25. Neem de getallen rechts en links en tel deze bij elkaar op, dit is je eerste inzet. Bij winst zullen de twee buitenste getallen doorgestreept worden, bij winst wordt het gewonnen bedrag aan de reeks toegevoegd. De tweede ronde zal je bij deze roulette tactiek weer de twee buitenste getallen pakken en inzetten.

Hieronder volgt een voorbeeld van het Labouchere Systeem voor roulette gebaseerd op het lijstje hierboven beschreven:
Neem 15 + 25 = 40.
Zet 40 in en als je wint streep je de twee getallen door.
Volgende inzet is 30 +25 = 55.
Zet 55 in en als je wint streep je de twee getallen door.
Stel dat je de ronde verliest dan zal je deze 55 aan het einde van het lijstje toevoegen aan de reeks getallen. Nu zullen weer de twee buitenste getallen bij elkaar opgeteld worden wat uitkomt op een totaalinzet van 15 + 55 = 70.
Ga door met doorstrepen van getallen bij winst en toevoegen van getallen bij verlies.